Hörnet 24

BAK Stockholm Hongkong AB är ett ungt och innovativt företag som trotsar en annars konservativ bransch. Genom att inneha både arkitekter och konstruktörer, dvs. de två mest centrala kompetenserna i projekteringsfasen, inom samma företag kan projekteringen effektiviseras rejält.
Kvalitetssäkring, effektivisering och kreativitet är ett nyckelord som de anställda på BAK Stockholm Hongkong ständigt har i åtanke och jobbar utefter.

Vi växer och söker nu en erfaren och självgående konstruktör till Stockholmskontoret.

Som uppdragsansvarig konstruktör ansvarar du för att leda dina egna projekt i mål. Du ska ha förmågan att planera projekten, sätta budgetar, interngranska, delegera arbete till kollegor samt vägleda dem.