26.02.2019

Examensarbete murverkskonstruktioner

Under våren har KTH studenterna Viktor Carlsson och Enok Rosin, med Ali Alatabi som handledare från BAK Stockholm Hongkong, studerat och gjort en analys om äldre murverkskonstruktioner. Det råder bostadsbrist i hela landet och förtätning av Sveriges storstadskärnor är mer aktuellt än någonsin. De vanligaste åtgärderna vid förtätning av stadskärnorna är att bygga om eller bygga på sekelskifteshus. Ändå råder det stor kompetensbrist i hur äldre murverkskonstruktioner ska tas hänsyn till.

Follow us:

Instagram LinkedIn

Dagsljusberäkningar

BAK Stockholm Hongkong kan nu utföra dagsljusstudier för att uppfylla gällande lagkrav, BBR & AFS, men även etablerade miljöcertifieringssystem såsom Miljöbyggnad. För beräkningen använder vi Radiance som är den mest avancerade programvaran för ljusberäkning och medför en väldigt hög precision och flexibilitet jämfört med andra enklare programvaror. Vi utför dels enklare förstudier och kompletta beräkningar för certifiering men kan även vid behov bistå med åtgärdsförslag och optimeringsberäkningar för att förbättra dagsljuset i er byggnad.

Follow us:

Instagram LinkedIn