Om oss

2015 var startskottet för BAK Stockholm Hongkong då nuvarande delägare, samtliga med olika bakgrunder inom byggbranschen, inledde de första diskussionerna om hur projekteringsfasen kunde effektiviseras. Oavsett infallsvinkel, storlek och typ av projekt, landade alltid svaret i att arkitekter och konstruktörer bör arbeta tillsammans mycket tätare och tidigare än vad de traditionellt gör.

1 januari 2016 tog arbetet fart och en viktig tumregel i företaget är att alltid sträva mot effektivare och mer kvalitetssäker projektering. Idag har företaget 10 medarbetare med varierande kompetens, erfarenhet och kultur. Företagets arkitekter och konstruktörer kan tvärfunktionellt arbeta i samma BIM-modell för att tidigt förebygga eventuella hinder och problem som kan uppstå längre fram i projekteringen. Detta leder till en mer kvalitetssäker och effektiv projektering.

Vår målgrupp är små- och medelstora fastighetsutvecklare samt byggbolag.

De senaste årens marknadssituation med rekordhöga fastighetspriser runt om i landet, men framför allt i Stockholmsregionen, kräver ett större byggekonomiskt tänk än tidigare. Istället för att ducka har vi välkomnat denna situation som har utvecklat ett marknadsperpektiv i vår projektering. Vi har efter ett flertal lyckade bostadsutvecklingsprojekt byggt upp en stor kompetens för att maximera projektvärden utan att tappa fokus på de arkitektoniska, estetiska och funktionella parametrarna.

Vi har som ambition att bli en internationell byrå med lokal spetskompetens. 

arkitektkontor+stockholm.jpg

Arkitektur

Vi strävar efter att varje projekt ska medföra en hållbar och hälsosam vardag för människor som besöker miljön. Det gör vi genom att lägga stor fokus på miljöns utformning, materialval, inomhusklimat, ljusförhållanden och funktion. 

Konstruktion

Konstruktörerna på BAK Stockholm Hongkong konstruerar säkra, energieffektiva, hållbara och framför allt kostnadseffektiva byggnadskonstruktioner. 

Samtliga konstruktioner approcheras alltid på sitt unika sätt. Därav krävs en bred kompetens avseende material och mjukvara.

konstruktör+byrå+stockholm.jpg
Dagsljusberäkning stockholm.jpg

Dagsljusberäkning

Vi utför dagsljusstudier för att uppfylla gällande lagkrav, BBR & AFS, men även etablerade miljöcertifieringssystem såsom Miljöbyggnad.

För beräkningen använder vi Radiance som är den mest avancerade programvaran för ljusberäkning och medför en väldigt hög precision och flexibilitet jämfört med andra enklare programvaror.

Vi utför dels enklare förstudier och kompletta beräkningar för certifiering men kan även vid behov bistå med åtgärdsförslag och optimeringsberäkningar för att förbättra dagsljuset i er byggnad.

Prisgaranti innebär att du som kund får mellanskillnaden rabatterat hos oss om du får en offert som har ett lägre pris än vad vi erbjuder (med minst samma innehåll). Tanken med prisgaranti är ännu ett steg i att trygga våra kunder i deras förtroende hos oss. Skicka oss offerten så att vi kan säkerställa att det är motsvarande tjänster som erbjuds. Vi behåller oss rätten att tacka nej till uppdraget om vi önskar. 

Samarbetspartners