Ny europastandard för dagsljus i hus

Nu lanseras den första europeiska CEN-standarden för dagsljus i byggnader. Standarden innehåller rekommendationer kring ljusplanering för att skapa boende- och arbetsmiljöer som ger tillräckligt med dagsljus.

Det är bland annat ljusplanerare, ergonomer, arkitekter, upphandlare, byggindustrin och fastighetsförvaltare som nu ska få vägledning på området. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med svenska ljus- och belysningsexperter deltagit i det europeiska standardiseringsarbetet. Standarden fastställs även som svensk standard, SS-EN 17037 Dagsljus i byggnader.

– Eftersom det är vetenskapligt bevisat att dagsljus har en positiv effekt på människors välbefinnande och vakenhet är det av stor vikt att det nu kommer vägledning inom området, säger Björn Nilsson, projektledare SIS.

Högre dagsljusfaktor behövs i Sverige

Det handlar i grunden om att säkerställa att byggnader är ergonomiska ur ett ljus- och belysningsperspektiv. På köpet kan också stora energibesparingar göras, menar SIS.

– Som regel får vi in för lite dagsljus i byggnader, regelverket säger en procent dagsljus i lokal men det är inte många som uppfyller det, säger Tommy Govén, ordförande i SIS arbetsgrupp för ljus och belysning. På grund av Sveriges geografiska läge behövs det en högre dagsljusfaktor för att uppnå samma mängd av dagsljus som i södra Europa. Inte minst därför är det viktigt hur vi bygger här i Norden.

Bättre uppskatta användarens upplevelse

Den nya standarden ger bland annat rekommendationer om hur dagsljus kan användas för att skapa belysning inomhus och hur bländning kan begränsas. Standarden definierar också mätvärden som kan användas för utvärdering av dagsljusförhållandena och ger principer för beräkning och kontroll av dagsljustillgång. Standarden kan vara behjälplig i planering av skolor, kontorsbyggnader och inom vården men även i våra bostäder.

– Genom att använda sig av de metoder som presenteras i den nya standarden kan vi utvärdera dagsljus på ett mer sofistikerat sätt än med bara dagsljusfaktorn. Det nya sättet att mäta inkluderar faktorer som direkt sol och bländning vilket gör det möjligt att bättre uppskatta användarens faktiska upplevelse av dagsljuset, säger Paul Rogers, standardiseringsdeltagare från Byrån för arkitektur och urbanism, Bau.

Dagsljusberäkningar

BAK Stockholm Hongkong kan nu utföra dagsljusstudier för att uppfylla gällande lagkrav, BBR & AFS, men även etablerade miljöcertifieringssystem såsom Miljöbyggnad. För beräkningen använder vi Radiance som är den mest avancerade programvaran för ljusberäkning och medför en väldigt hög precision och flexibilitet jämfört med andra enklare programvaror. Vi utför dels enklare förstudier och kompletta beräkningar för certifiering men kan även vid behov bistå med åtgärdsförslag och optimeringsberäkningar för att förbättra dagsljuset i er byggnad.

Examensarbete murverkskonstruktioner

Under våren har KTH studenterna Viktor Carlsson och Enok Rosin, med Ali Alatabi som handledare från BAK Stockholm Hongkong, studerat och gjort en analys om äldre murverkskonstruktioner. Det råder bostadsbrist i hela landet och förtätning av Sveriges storstadskärnor är mer aktuellt än någonsin. De vanligaste åtgärderna vid förtätning av stadskärnorna är att bygga om eller bygga på sekelskifteshus. Ändå råder det stor kompetensbrist i hur äldre murverkskonstruktioner ska tas hänsyn till. Klicka här för att läsa rapporten.

Erfaren uppdragsansvarig byggnadskonstruktör sökes

Byrån för arkitektur & konstruktion Stockholm Hongkong AB

BAK Stockholm Hongkong AB är ett ungt och innovativt företag som trotsar en annars konservativ bransch. Genom att inneha både arkitekter och konstruktörer, dvs. de två mest centrala kompetenserna i projekteringsfasen, inom samma företag kan projekteringen effektiviseras rejält. 

Kvalitetssäkring, effektivisering och kreativitet är ett nyckelord som de anställda på BAK Stockholm Hongkong ständigt har i åtanke och jobbar utefter. 

Vi växer och söker nu en erfaren och självgående konstruktör till Stockholmskontoret. 

Som uppdragsansvarig konstruktör ansvarar du för att leda dina egna projekt i mål. Du ska ha förmågan att planera projekten, sätta budgetar, interngranska, delegera arbete till kollegor samt vägleda dem. 

 

Varför jobba med oss?

Vi erbjuder omväxlande arbetsuppgifter och frihet undereget ansvar. Genom våra unika processer ges du möjligheten att arbeta med sådant som är värdeskapande för en konstruktör, som att lösa konstruktionsutmaningar, träffa kunder, gå på projekteringsmöten och hantera intressanta projekt. Du kommer att ha huvudansvaret i en ledande roll där du kan fokusera på de mer värdeskapande uppgifterna och till din hjälp har du kollegor som bistår med ritnings- och beräkningsassistans.

Vi tror att man presterar bäst när man jobbar med det man tycker är roligt och är bra på. Av den anledningen har vi format våra arbetsprocesser så att uppdragsansvariga konstruktörer kan fokusera på konstruktionslösningar, funktioner och kvalitet. 

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och är bekväm med att växla mellan svenska och engelska.

Om tjänsten låter intressant eller om du har några frågor, är du välkommen att skicka in ditt CV via karriärsportalen

Regeringen föreslår ny stöd för hyresbostäder

För att ytterligare öka möjligheten att bygga hyresbostäder till rimliga kostnader reformerar regeringen investeringsstödet för hyresbostäder. Både nivån på stödet och den högsta tillåtna normhyran höjs. Dessutom införs en påbyggnadsbonus som ska förbättra möjligheterna att bygga fler våningar på befintliga flerfamiljshus.

Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stöd beviljats till mer än 10.000 nya bostäder. Samtliga med hyror men som är klart lägre än i andra nyproducerade bostäder.

– Jag tror att vi med de här förändringarna kommer få ännu fler som är intresserade av att bygga hyresbostäder, inte minst i storstadsområdena. Vi får fler hyresbostäder med rimliga hyror. Det betyder också att människor med mindre plånböcker får större möjligheter att få en bostad. Vi får därmed en bostadspolitik som är ännu mer inriktad på behoven, säger bostadsminister Peter Eriksson

Påbyggnadsbonus
Påbyggnadsbonusen ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad jämfört med att bygga direkt på mark. Därmed förbättras möjligheten att förtäta i bostadsområden utan att värdefulla markytor behöver tas i anspråk. Genom förtätning ökar tillgängligheten i husen eftersom hiss kommer att behöva installeras om sådan inte redan finns.

Höjd normhyra
För närvarande är den högsta tillåtna normhyran 1.450 kr per kvadratmeter boarea (BOA), 1.350 kr respektive 1.300 kr beroende på var i landet bostäderna byggs. Ändringarna innebär att den högsta tillåtna normhyran höjs med 100 kronor per kvadratmeter boarea (BOA) i storstadsregionerna, inklusive övriga stora kommuner och övriga tillväxtkommuner, och med 50 kronor per kvadratmeter i övriga kommuner.

Höjda stödnivåer
Förslaget innebär att grundstödet höjs med 500 kronor per kvadratmeter BOA, från 6.600 kr till 7.100 kronor  i Stockholmsregionen, och från 5.300 kronor till 5.800 kronor i regionen kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, i övriga stora kommuner samt för bostäder för studerande utanför Stockholmsregionen. I övriga kommuner höjs det högsta möjliga stödet med 1.000 kronor per kvadratmeter BOA, från 3.800 kronor till 4.800 kronor.

Susanna Höglund, chef för ekonomi och finans på SABO, kommenterar:

– Regeringens förslag är bra för de allmännyttiga bostadsföretagen då det kan ge förutsättningar för fler att söka stödet. Den ökade nivån på stöd behövs på grund av den byggkostnadsutveckling som varit sedan stöden infördes. Förändringarna kan ge förutsättningar för fler allmännyttiga bolag att nyttja stödet, säger Höglund.

Källa: Fastighetsvärlden

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/regeringen-reformerar-stodet-hyresbostader/

350 m skyskrapa i trä

Det japanska skogsbolaget Sumitomo Forestry planerar att skyskrapan ska stå klar till konglomeratets 350-års jubileum 2041. Byggnadsmaterialet ska till 90 procent bestå av trä som förstärks av en stålkonstruktion. Inomhusmiljön ska vara helt i trä.

Det kommer gå åt hela 185 000 kubikmeter trä till bygget, vilket motsvarar 8 000 trävillor.

Bolaget lyfter fram miljöfördelarna med byggnadsmaterialet, då betong är energikrävande att framställa medan trä binder koldioxid.

Läs hela artikeln i nedan länk:

https://www.svd.se/varldens-13-vackraste-skruvade-skyskrapor?utm_source=ab-box&utm_medium=iframe&utm_campaign=2018-02-20

Osäkert marknadsläge – Wallenstam väljer hyresrätter framför bostadsrätter

Fastighetsbolaget Wallenstam omvandlar den första etappen av bostadsrättsprojektet Orangeriet i Solberga söder om Stockholms innerstad till hyresrätter. Det rör sig om 90 lägenheter som är under byggnation och beräknas vara klara för inflyttning till våren.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi upplever att marknadsläget på bostadsrättsmarknaden i Stockholm just nu är lite osäkert. Vi väljer därför att göra om första etappen av Orangeriet till hyresrätter efter att ha gjort ett marknadstest av projektet där vi noterar att bostadsrättsmarknaden har svalnat av. Tack vare vår kostnadseffektiva nyproduktion och vår finansiella styrka kan bostadsrättsproduktioner ställas om till hyresrätter och bidra positivt till resultatet", säger bolagets vd Hans Wallenstam i en kommentar.

Totalt sett bygger Wallenstam 318 nya lägenheter i Solberga. I slutet av 2015 påbörjades 148 hyreslägenheter som nu är under inflyttning. Under 2016 startades byggnationen av Orangeriets 170 bostadsrättslägenheter, där 90 av dessa nu blir hyresrätter i stället.

 

Läs mer här: https://www.di.se/nyheter/osakert-marknadslage-wallenstam-valjer-hyresratter/

Dyrare med insats och hyra till nyproducerade bostäder i Stockholm

Insatserna vid köp av nyproducerade bostadsrätter är nästan 1 miljon högre i Stockholm än i Göteborg och Malmö. Samtidigt fortsätter hyrorna att stiga på nyproducerat. Det visar nya siffror från SCB. Läs mer här:
https://www.di.se/nyheter/priserna-for-nyproducerat-drar-ivag/