Konstruktion

Konstruktörerna på BAK Stockholm Hongkong konstruerar säkra, energieffektiva, hållbara och framför allt kostnadseffektiva byggnadskonstruktioner. 

Samtliga konstruktioner approcheras alltid på sitt unika sätt. Därav krävs en bred kompetens avseende material och mjukvara.

konstruktör+byrå+stockholm.jpg