Om oss

2015 var startskottet för BAK Stockholm Hongkong då nuvarande delägare, samtliga med olika bakgrunder inom byggbranschen, inledde de första diskussionerna om hur projekteringsfasen kunde effektiviseras. Oavsett infallsvinkel, storlek och typ av projekt, landade alltid svaret i att arkitekter och konstruktörer bör arbeta tillsammans mycket tätare och tidigare än vad de traditionellt gör.

1 januari 2016 tog arbetet fart och en viktig tumregel i företaget är att alltid sträva mot effektivare och mer kvalitetssäker projektering. Idag har företaget 10 medarbetare med varierande kompetens, erfarenhet och kultur. Företagets arkitekter och konstruktörer kan tvärfunktionellt arbeta i samma BIM-modell för att tidigt förebygga eventuella hinder och problem som kan uppstå längre fram i projekteringen. Detta leder till en mer kvalitetssäker och effektiv projektering.

Vår målgrupp är små- och medelstora fastighetsutvecklare samt byggbolag.

De senaste årens marknadssituation med rekordhöga fastighetspriser runt om i landet, men framför allt i Stockholmsregionen, kräver ett större byggekonomiskt tänk än tidigare. Istället för att ducka har vi välkomnat denna situation som har utvecklat ett marknadsperpektiv i vår projektering. Vi har efter ett flertal lyckade bostadsutvecklingsprojekt byggt upp en stor kompetens för att maximera projektvärden utan att tappa fokus på de arkitektoniska, estetiska och funktionella parametrarna.

Vi har som ambition att bli en internationell byrå med lokal spetskompetens.